Actualitat Notícies

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE DIPUTACIÓ D'ALACANT

La Junta de Govern de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2022 ha concedit a l'Ajuntament de Monforte del Cid en relació a la “Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d'Alacant per a la realització d'actuacions compreses dins de l'àmbit d'actuació de l'àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació Provincial d'Alacant” els següents projectes: Línia 1.- Fires i altres esdeveniments comercials: Il·luminació Campanya de Nadal-Reis 2021. Import subvencionat: 7.000,00 € Línia 3.- Promoció Econòmica: Despeses d'organització del programa REACTIVEM MONFORTE. Import subvencionat: 5.000,00 € Aquesta publicació es realitza per a donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada.

La Junta de Govern de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2022 ha concedit a l'Ajuntament de Monforte del Cid en relació a la “Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d'Alacant per a la realització d'actuacions compreses dins de l'àmbit d'actuació de l'àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació Provincial d'Alacant” els següents projectes: Línia 1.- Fires i altres esdeveniments comercials: Il·luminació Campanya de Nadal-Reis 2021. Import subvencionat: 7.000,00 € Línia 3.- Promoció Econòmica: Despeses d'organització del programa REACTIVEM MONFORTE. Import subvencionat: 5.000,00 € Aquesta publicació es realitza per a donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada.

© 2023 - Ayuntamiento de Monforte del Cid - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball